banner
Đăng Ký

Thông Tin Máy Chủ


Phiên bản 83
Tỷ Lệ Kinh Nghiệm: 2
Tỷ Lệ Meso: 1
Tỷ Lệ Rơi Đồ: 1

Cập nhật game #2
Người đăng admin.Thời gian : 28/01/2019


Hi maplers,

Chúng tôi xin thông báo về việc chỉnh sửa một số thông tin trong trò chơi.

  • Fix lỗi Phi Tiêu Lá Phong (Attack +21) hiển thị sai thành Phi Tiêu Mặt Trời (Attack +30).
  • Fix lỗi item Ngọc Maple không drop từ quái.
  • Fix lại rate drop Lá Phong phù hợp nhất đối với tất cả người chơi.
  • Bỏ giới hạn level max của tất cả PartyQuest, giới hạn max bây giờ đều là 200 level.
  • Cập nhật item Ngọc Maple có thể nhận thưởng sau khi hoàn thành PQs.

​Trân trọng thông báo!


Lượt xem 103