banner
Đăng Ký

Thông Tin Máy Chủ


Phiên bản 83
Tỷ Lệ Kinh Nghiệm: 2
Tỷ Lệ Meso: 1
Tỷ Lệ Rơi Đồ: 1

Cập nhật game #1
Người đăng admin.Thời gian : 26/01/2019


Hi maplers,

BQT đã có điều chỉnh một số thứ trong game để phù hợp với tình trạng game hiện tại và cũng theo yêu cầu của một số người chơi.

Cập Nhật:

  • LudiMazePQ cho players có level từ 9x trở lên.
  • Vật phẩm mới: Ngọc Maple   drop từ all mob.
  • NPC mới: Stirgeman bán đồ Cash mới tại Chợ Tự Do.
  • Mở bán thẻ X2 EXP & X2 DROP tại GM Nấm Lùn.
  • Thêm quà level 120 tại GM Sự Kiện.

​Thay Đổi:

  • Tăng tỉ lệ drop Lá Phong từ all mob.
  • Tăng tỉ lệ drop Xu Lá Phong.
  • Thời gian sự kiện đổi trang bị Maple sẽ kéo dài thêm 5 ngày, tới 23h59 ngày 31.01.2019.

Trân trọng thông báo!


Lượt xem 59