banner
Đăng Ký

Thông Tin Máy Chủ


Phiên bản 83
Tỷ Lệ Kinh Nghiệm: 2
Tỷ Lệ Meso: 1
Tỷ Lệ Rơi Đồ: 1

Bảng Xếp Hạng Nhân Vật


Beginner Warrior Magician Bowman Theif Pirate Cygnus Aran

Xếp Hạng Tên Nhân Vật Nghề Meso
1 NyMup Giám Mục 503072427
2 DutchLady Thần tiễn 224587235
3 iSnow Thuật Sĩ Lửa 199898001
4 Pepsi Đạo Sư Băng Sấm 155983371
5 Xuka Đạo Sư Băng Sấm 131541334
6 LanCamSuc Thuật Sĩ Lửa 100545068
7 hiepS2 Đạo Sư Băng Sấm 100488637
8 Meow Giám Mục 94813498
9 Saii Người Hùng 67886587
10 zZYukiZz Thuật Sĩ Lửa 61366328
11 Masa Đạo sĩ lửa độc 58809873
12 Trifolium Giám Mục 55094875
13 quequadu Giám Mục 51233591
14 SauRang Chiến Binh Bình Minh) 47202180
15 Emilie Thuật Sĩ Lửa 46682137