banner
Đăng Ký

Thông Tin Máy Chủ


Phiên bản 83
Tỷ Lệ Kinh Nghiệm: 2
Tỷ Lệ Meso: 1
Tỷ Lệ Rơi Đồ: 1

Xếp Hạng Guild


Xếp Hạng Tên Guild Chủ Guild Điểm Guild
1 UNICORN Meow 155
2 Family DarkKnight 70
3 exOnTheBeach BungPhe 35
4 ogHorizon Bill 0
5 Kimochi immmd 0
6 HoiAeBauCua Asuii 0
7 Honest Amabel 0
8 END Harutya 0
9 Clover Crush 0
10 Insidious Intro 0
11 ichkid Laural 0
12 zGODz Ez4Me2Win 0
13 Dorabase Beel 0
14 QuanCam CandyPie 0