banner
Đăng Ký

Thông Tin Máy Chủ


Phiên bản 83
Tỷ Lệ Kinh Nghiệm: 2
Tỷ Lệ Meso: 1
Tỷ Lệ Rơi Đồ: 1

Bảng Xếp Hạng Nhân Vật


Beginner Warrior Magician Bowman Theif Pirate Cygnus Aran

Xếp Hạng Tên Nhân Vật Nghề Danh Vọng
1 MyNameIsTanh Thần tiễn 110
2 ZNamiPlay Hiệp Khách Bóng Đêm 82
3 Meow Giám Mục 76
4 Keri3 Người Hùng 72
5 Xuka Đạo Sư Băng Sấm 70
6 Mayu Giám Mục 66
7 EdoR Đạo Sĩ Băng Sấm 64
8 zZYukiZz Thuật Sĩ Lửa 64
9 Masa Đạo sĩ lửa độc 60
10 Doge Người Hùng 58
11 ToMocThu Giám Mục 56
12 Tyno Chiến Binh Bình Minh) 52
13 joongki Đạo Sĩ Băng Sấm 49
14 iMick Thần tiễn 44
15 sahara Giám Mục 42